คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ยกระดับเว็บไซต์คณะและหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ยกระดับเว็บไซต์คณะและหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วันนี้ 26 ตุลาคม 2561) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมและให้กำลังใจผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในของคณะวิทยาการจัดการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการร่วมพัฒนาให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่