คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมแนวทางและพัฒนาข้อเสนอโครงการพระราชดำริในพื้นที่หมู่บ้านสันติ 2 อำเภอธารโต

วันนี้ (11 ตุลาคม 2561) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมแนวทางและพัฒนาข้อเสนอโครงการพระราชดำริในพื้นที่หมู่บ้านสันติ 2 อำเภอธารโต โดยมีคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่