คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษา

วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณาจารย์และนักศึกษา โดยมีนักศึกษารหัส 58 (4 ปีปกติ) เข้าร่วม ณ ห้องมังกีส ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่