คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งเรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "โต้คลื่นลูกใหม่ มองเมืองใหม่ ท่ากลางความป่วนทางเทคโนโลยี"

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด