คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมต่อยอดโครงการ flagship Betong ปีงบประมาณ 2562

วันนี้ (4 ตุลาคม 2561) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะทำงานประชุมต่อยอดโครงการ flagship Betong ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่