คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองคณบดีฝ่ายบริหารพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์

วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ โดยมีอาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่