คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมทีมเจ้าหน้าหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ

วันนี้ (2 ตุลาคม 2561) อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง รักษาราชาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนคณบดี พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ประชุมทีมเจ้าหน้าหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ เพื่อประชุมหารือ ติดตามและพัฒนาการดำเนินงาน ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่