คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่1/2561 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด