คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศบป. ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ 7 กรกฏาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศบป. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ  โดยมี อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ  พบปะให้กำลังใจ และกล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาค กศบป. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่