คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาการศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำโครงการและกิจกรรม ปี 2562

วันนี้ (11 มิถุนายน 2561) คณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาการศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำโครงการและกิจกรรม ปี 2562 ร่วมกับกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากคุณทวีวรรณ ทองนวล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรร่วมตอบคำถามแลกเปลี่ยน ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทั้งสองคณะ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่