คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประเมินแหล่งท่องเที่ยว“ล่องแก่นลูโบะดีเน็ง” ชี้ พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในเร็วนี้

12 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คุณสุพจน์ อาวาส กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณะเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ลงพื้นที่ ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว “ล่องแก่นลูโบะดีเน็ง” หมู่บ้านธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง ชี้ แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว มีความโดดเด่นและอุดมสมบูรณ์ของพันธ์ไม้ตามสองฝั่งริมน้ำ ความท้าทายของสายน้ำที่ไหลกระทบก้อนหิน เป็นเส้นทางการล่องแก่นที่ค้อนข้างสมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่คลั่งไคล้ในกิจกรรม ADVENTURE ทางน้ำเป็นอย่างยิ่ง

แกลเลอรี่