คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อเรา

.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
โทรศัพท์ 073-299630 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : [email protected]