คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
นายอัสฮาร์ เละแม็ง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายรอมซี แตมาสา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาวซีรา มูซอ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาวนิตยา ทองรอง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาวคอรีเยาะ เจะแม็ง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาวอัสมาอ์ โต๊ะยอ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาวซาอีดะห์ ดอเลาะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาวอาซียะห์ เจะแว
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายซัมรี วาเตะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาวไซนับ เจ๊ะอุบง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ห้องฉายภาพยนตร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0822637469 ต่อ