ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

  • ประชุมออกแบบชุดวิชาแกนบริหาร

    วันนี้ (18 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น.ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบออกแบบชุดวิชาแกนบริหาร นำโดยอาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และทีมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

video

สอนออนไลน์ด้วย streaming