จัดรายการวิทยุ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

August 30, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 สิงหาคม  2562 อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมกับนักศึกษา นายสุไลมาน สะอะ และนางสาวลาตีฟะห์ อาแวเง๊าะ จัดรายการวิทยุ รายการวิทยาการจัดการก้าวไกล เวลา 10.00 -11.00 น. ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  FM 98.5 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  นำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4  ให้ผู้รับฟังได้รับทราบเกิดความสนใจที่จะร่วมทริปท่องเที่ยวสบายกระเป๋า และผู้ที่สนใจจะสมัครเรียน ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน Tourism YRU