แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ทางวิชาการ

June 26, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษาขอรับบริการทางวิชาการจากกองบริการการศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา สามารถ Download แบบฟอร์มคำร้องได้ที่ ลิงก์ด้านล่างดังนี้

http://eduservice.yru.ac.th/newweb/page/?view=doc_form