บุคลากร

อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์เจนตา แก้วไฝ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ซูซัน หามะ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวดาลีซะห์ ดะยี
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : [email protected]


นายกามารูดิง มะโระ
(เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : [email protected]