งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

จัดกิจกรรม Teen Talks

#เมื่อเด็กTeen #วจก. อยากจะ Talk
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม Teen Talks เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวให้แก่เพื่อนๆ นักศึกษาทั้งแบบ On ground และแบบ Online โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
และมีคนเก่งของเรา น้องนัสรีน สาขาบัญชี เป็น Speaker ในวันนี้

แกลเลอรี่