งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครเพื่อน ๆ ชมรมนักศึกษา

วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2563 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รับสมัครเพื่อน ๆ ชมรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ได้แก่ ชมรมนักกราฟฟิก ชมรมนักกีฬา E-Sport และชมรม Masterchef มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าชมรมเป็นจำนวนมาก รอพบกิจกรรมดี ๆ ของชมรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการกันนะครับ

แกลเลอรี่