งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

พนักงานทำอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี - เมืองสงขลา, สงขลา

พนักงานทำอาหาร
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี - เมืองสงขลา, สงขลา
เมืองสงขลา, สงขลา

 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์และดูแลความสะอาดที่ใช้ในการจัดทำอาหารให้ลูกค้า
2. ให้บริการจัดทำอาหารกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100%
3. ตรวจเช็ค และทำความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต่างๆ
4. ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน SOO ก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้า
5. ดูแลการแต่งกายของตัวเองให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน


คุณสมบัติ :

 
  • อายุ 18 ปี ขึ้นไป (ต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบส่งตัวฝึกงานจากสถานศึกษา)
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • สามารถทำงานได้ 4-6 วัน/สัปดาห์
  • สามารถทำงานได้ 4-8 ชั่วโมง/วัน (สามารถเลือกเวลาทำงานได้)

สวัสดิการ:

  • พนักงานประจำ 9,000-12,500บาท/เดือน
  • พนักงานชั่วคราว Part Time 43-55 บาท/ชั่วโมง (ต่างจังหวัดเริ่มต้น 40 บาท/ชั่วโมง)
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ Part Time 86-110 บาท/ชั่วโมง OT. 172-220 บาท/ชั่วโมง
  • ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และ ประกันสังคม
  • ค่ากะปิดร้าน
  • ส่วนลดพนักงานในการซื้อสินค้า