งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

สมัครงานหน้าร้าน โกไข่การไฟฟ้า ยะลา

(ประกาศ)(ประกาศ) ใครมีญาติ หรือเพื่อน หรือตนเอง ที่ว่างงาน เป็นเพศชาย ติดต่อสมัครงานหน้าร้าน ที่ร้านโกไข่การไฟฟ้า (หน้าตลาดใหม่ เลย 7-seven อยู่ฝั่งเดียวกัน) หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 073-215369 (ประกาศ)(ประกาศ)