งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมกีฬา

เมื่อวันที่ ( 11 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 11.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมกีฬา และสโมสรนักศึกษา ประชุมเพื่อปรึกษารายละเอียดการดูแลติดตามและการบริหารจัดการ เตรียมความพร้อมกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ ห้องปิง หลาน ชิง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่