งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ซักซ้อมกิจกรรม The Creative By Freshy FMS 62 season 2

วันนี้ (2 ตุลาคม 2562) เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมซักซ้อมกิจกรรม The Creative By Freshy FMS 62 season 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมหลังเล็ก

แกลเลอรี่