งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ขอเชิญ เข้าร่วมชมการประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดนิทรรศการ มรย.วิชาการ 62 ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ ในธีม "ปลุกปั้นนวัตกรรมท้องถิ่น" ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่