งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง วจก. Free Running Save The World เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561 ภายในงานมีกิจกรรมและของรางวัลอีกมากมาย ตั้งแต่เวลา 05:30 น. เป็นต้นไป สมัคร์ได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/forms/n6mLICmRZuI5y07I2

แกลเลอรี่