งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

FMSYRU วจก.มรย.เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สู่ อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ระดับ 2

วันนี้ (17 มี.ค.66) เวลา 08.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยผผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและปราชญ์ชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงาน "เจ้าหน้าที่สอบ" (Examiner) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร  สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ระดับ 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เพชรดา ศรชัยไพศาล นายกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพ และธุรกิจนำเที่ยว บรรยายในครั้งนี้ ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM)

แกลเลอรี่