งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.มรย.#FMSYRU ประชุมคณะกรรมจริยธรรมการวิจัยทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่1/2566

วันนี้ (14 มีนาคม 2566)  ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมประชุมคณะกรรมจริยธรรมการวิจัยทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุม ปิง หลาง ชิง ชั้น5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่