งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.มรย.#FMSYRU ทีม TC TEAM ลงพื้นที่ชุมชนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวท่องเที่ยวโดยบ้านบันนังลูวา จังหวัดยะลา ภายใต้ โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ทีม TC TEAM นำทีมโดย อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต พร้อมด้วย อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ และนักศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น TC TEAM ได้ลงพื้นที่ชุมชนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวท่องเที่ยวโดยบ้านบันนังลูวา จังหวัดยะลา เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน นำมาซึ่งการพัฒนาด้านการอนุรักษ์วิถีท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อจัดทำเป็นคลิปวีดีโอนำเสนอผลงานในการวางแผนพัฒนาชุมชนต่อไป ณ บ้านบันนังลูวา อ.เมือง จ.ยะลา

แกลเลอรี่