งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.เข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีน ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 19 มกราคม 2566  อาจารย์ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้า ร่วมงานเทศกาลตรุษจีน ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  กิจกรรมในวันนี้มีกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน สาธิตการทำขนมมงคล สาธิตการตัดกระดาษตัวชุน และการเขียนคำมงคลด้วยพู่กันจีน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่