งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประชุมติดตามเตรียมความพร้อมในกิจกรรมพิธีปิดการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ประจำปี 2565#SDG

วันที่ 29 กันยายน 2565 ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน ประชุมติดตามเตรียมความพร้อมในกิจกรรมพิธีปิดการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ทั้ง5 ทีม ณ ห้องศูนย์นวัตกรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่