สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมงานมหกรรม ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 23 มกราคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมงานมหกรรม ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมครั้งนี้ทางสาขาวิชา มีการแสดงดีเกฮูลู และข้าวไข่เจียว ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันชมการแสดง และชิมอาหาร เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่