ประกวดนวัตกรรมโลจิสติกส์

July 13, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เปิดรับแข่งขัน ด้านนวัตกรรมโลจิสติกส์ จึงเรียนเชิญ สาขาในคณะวิทยาการจัดการ ที่สนใจรวมส่งโครงการเข้าประกวด โดยมีรายละเอียดดังนี้
#ทีมนี้พี่รัก
#การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่_มรย
#คณะวิทยาการจัดการ_มรย