คณาจารย์พบปะนักศึกษาใหม่ รหัส 63

May 12, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (4 พ.ค. 63) คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พบปะ พูดคุย ไขข้อสงสัย ตอบคำถาม กับนักศึกษาใหม่รหัส 63 ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์วิกฤต COVID 19 ด้วยระบบ VDO  MEET ประเด็นสำคัญการแลกเปลี่ยน ได้แก่ กำหนดวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ช่วงเวลาการออกฝึกงาน การจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม A และกลุ่ม B อื่นๆ เป็นต้น