กิจกรรมจิตอาสาผลิตเจลแอลกอฮอล์

March 12, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 มี.ค. 63 นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รหัส 61 Blog B ร่วมกิจกรรมจิตอาสาผลิตเจลแอลกอฮอล์ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ณ ห้องพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา