กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

February 27, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ วิทยาลัยอาชีวผดุงประชายะลา นำทีมโดยอาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด อาจารย์รฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนว และแนะนำการศึกษาต่อแก่นักเรียนในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)