นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รหัส 62 กลุ่ม A ศึกษาดูงานนวัตกรรมค้าปลีก 4.0 ณ 7-eleven สาขาธาราพัทยา Flagship Store ภูมิภาคตะวันออก

February 20, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 ก.พ. 2563 นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รหัส 62 กลุ่ม A ศึกษาดูงานนวัตกรรมค้าปลีก 4.0 ณ 7-eleven สาขาธาราพัทยา Flagship Store ภูมิภาคตะวันออก ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมสำหรับธุรกิจค้าปลีกแห่งยุคอนาคต เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 และนักศึกษาจะนำความรู้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปใช้ในการสร้าง Retail innovation ในลำดับต่อไป โดยมีคุณจิระศักดิ์ ประทุมทอง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปมณฑล ฝ่ายมณฑล RE7 ผู้จัดการร้านเซเว่น สาขาธาราพัทยา และทีมงานจากบริษัท CPALL ให้การต้อนรับและให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ
ของร้าน7 -eleven สาขาธาราพัทยาให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้