ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่ได้รับรางวัล ทีมยอดเยี่ยม

September 27, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่ได้รับรางวัล ทีมยอดเยี่ยม
ในรายการฟุตบอลสานสัมพันธ์ภายในคณะ ภายใต้ชื่อ FMS Premier League 2019 ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2562 จัดโดย ทีมฟุตบอลคณะวิทยาการจัดการ