จัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์หลักสูตร

September 27, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นำทีมโดยอาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร ได้รับมอบหมายให้จัดรายการวิทยุ ในรายการ “วิทยาการจัดการก้าวไกล” ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา FM. 98.5Mz ในช่วงเวลา 10.00-11.00 น.