กิจกรรม มหกรรมรวมพล Digital Network SBPAC สร้างผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์

September 26, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 ก.ย. 62 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมรวมพล Digital Network SBPAC สร้างผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ มีอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา