นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

September 13, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ แสดงความเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ โดยมี อาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว หน้างานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ลานหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา