สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ให้กำลังใจนักศึกษาในการฝึกซ้อมพิธิปิด

คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมกันให้กำลังใจนักศึกษาในการฝึกซ้อมพิธิปิดกีฬาจันทร์กะพ้อเกมส์ ณ สนามหน้าอาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่