สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุเพื่อการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 1 มีนาคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นำโดยอาจารย์ย่าร่อนะ  ศรีอาหมัด และอาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง จัดรายการวิทยุ ในรายการ “วิทยาการจัดการก้าวไกล” ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา FM. 98.5Mz ในช่วงเวลา 10.00-11.00 น.

แกลเลอรี่