นศ.สาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภูมิภาคภาคใต้ โครงการ AIS - BrandAge Award

November 17, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่นของอาจารย์