"อำลารุ่นพี่" bye nior ณ โรงแรมปาร์ควิว

April 28, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 19.00 น. สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม "อำลารุ่นพี่" bye nior ณ โรงแรมปาร์ควิว โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. นันทรัตน์ นามบุรี คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รศ. อัปสร อีซอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ. นิชาวดี ตานีเห็ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในงานมีการจัดกิจกรรมทั้งการแสดงจากรุ่นน้องถึงรุ่นพี่การจับของขวัญ รวมถึงการร้องเพลงคาราโอเกะด้วย