สาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงาน The Creative By Freshy season2

October 7, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงาน The Creative By Freshy season2 การประกวดแสดงละครเวทีภายในคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา