นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

September 20, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (20 ก.ย. 62) คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพธงชาติ ชักธง ร้องเพลงได้อย่างถูกต้องพร้อมเพรียงกัน ณ ลานหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา