นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลชมเชย

September 17, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่นของนักศึกษา

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลชมเชยในงานมนต์เสน่ห์ยะลา กิจกรรมการประกวดทูตท่องเที่ยว จัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ซึ่งมีอาจารย์ ดร.วัชระ  ขาวสังข์ เป็นที่ปรึกษา ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก