คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

August 26, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่นของอาจารย์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดนวัตกรรม งาน มรย.วิชาการ 62 "นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น" กับผลงานนวัตกรรม เรื่อง กระถางผ้าเคลือบยางพารา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา