ให้นักศึกษารหัส 59 (4ปีปกติ) เข้าสัมภาษาณ์สหกิจศึกษา ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องมังกีส ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ เริ่มสัมภาษณ์เวลา 13.00 น.

July 19, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์