อาจารย์ปิยะดา มณีนิล

February 25, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ

ลิ้งที่ 1  Click >>> http://eservice.yru.ac.th/research/person/1803 

ลิ้งที่ 2  Click >>> http://eservice.yru.ac.th/research/person/1432